Υποτροφίες του ιαπωνικού πενταετούς διδακτορικού κύκλου σπουδών με τίτλο: «GRIPS – Global Governance Program (G-cube)» σε Έλληνες υπηκόους για το 2015-2016

Δείτε το Συννημένο [.pdf]