Προς τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Για το μάθημα «Παράκτια Μηχανική» θα γίνει αναπλήρωση την Τετάρτη 21-2-2018 και ώρες: 14.00-15.00 και 17.00-20.00

Από τη Γραμματεία