Η αναπλήρωση του μαθήματος «Ισοζύγια Μάζας Ενέργειας»  4ου εξαμήνου το οποίο αναβλήθηκε σήμερα Τρίτη 27-02-18, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2-Μαρτίου-2018, 14:00, Αίθουσα 109.
Από τη Γραμματεία