Προς τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Το προγραμματισμένο για την Πέμπτη 08-03-18 μάθημα «Μηχανική Ποιότητας Αέρα» αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Η ημερομηνία αναπλήρωσης θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία