Αγαπητοί φοιτητές

Στη Γραμματεία του Τμήματος σας περιμένει ένα t-shirt με το logo της εκδήλωσης για την «Ημέρα Περιβάλλοντος»

Από τη Γραμματεία