Η διδασκαλία των μαθημάτων

«Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής» 1ο εξάμηνο

«θερμοδυναμική» 3ο εξάμηνο,

«Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Εργασιών» 5ο εξάμηνο,

«Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων» 7ο εξάμηνο-επιλογής,

θα γίνει κανονικά από την Δευτέρα 8-10-18

Από τη Γραμματεία