Αγαπητοί φοιτητές

σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Φυσική Ι» της Τετάρτης 07-11-2018 αναβάλλεται, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Από τη Γραμματεία