Αγαπητοί φοιτητές

Το μάθημα «Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων» της Τετάρτης 14-11-18 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ειδοποιηθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Από τη Γραμματεία