Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μάθημα «Υδραυλική» της Τετάρτης 7.11.2018 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα καθοριστεί από το διδάσκοντα σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία