Η αναπλήρωση του μαθήματος «Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9/4/2019 στις 14:00-16:00, στο κτίριο στην Αργυροκάστρου.