Σήμερα Τετάρτη 08-05-19 αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος «Μονάδες επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης». Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε από το διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία