ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Χημικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Χημικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ενημερωτικό Δελτίο - Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας και οικολογικής συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στο Γυμνάσιο Αιανής, ενταγμένο στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER. Το πρόγραμμα είναι μία δράση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κι έχει ως στόχο την  ευαισθητοποίηση μαθητών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και οικολογικής συνείδησης αλλά και την εκπαίδευση τους στην αντιμετώπιση φυσικών ή/και τεχνολογικών καταστροφών.
 
Στο  πλαίσιο  των  θεμάτων  πολιτικής  προστασίας, οι μαθητές  θα  ενημερωθούν για  διάφορες μορφές φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) και για την σημαντικότητα διαφύλαξης του δάσους με βιωματικό τρόπο μέσω παρουσιάσεων και ενεργειών αντιμετώπισης τους.
 
Επίσης, στο πλαίσιο της οικολογικής ευαισθητοποίησης, οι μαθητές θα ενημερωθούν για την ρύπανση του  περιβάλλοντος,  για  το  οικολογικό  καύσιμο  και  για  άλλες  μορφές  ενέργειας.  Επιπλέον,  θα ενημερωθούν αναφορικά με την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων ειδών.
 
Εκτός των βιωματικών δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτές, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλη κλίμακα η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέτα Μακρή, ενώ παρευρέθηκαν, ο βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης κ. Γεώργιος Αμανατίδης, στελέχη της ΑΝΚΟ, ο διευθυντής και καθηγητές του Γυμνασίου.
 
Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί συνολικά σε 18 Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ορκωμοσία των αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ορκωμοσία αποφοίτων του μεταπτυχιακού μας προγράμματος Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον. Συγχαρητήρια σε όλους τους αποφοίτους.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

Hμερίδα ερευνητικού έργου

Πραγματοποίηση ημερίδας λήξης έργου «Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια για τη χρήση στην παραγωγή: α) Βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής β) Προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου γ) Φυτοπροστατευτικών προϊόντων» με ακρωνύμιο «ΕΝΒΙΟΣ» , οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα πρόκειται να πραγματοποιηθούν τέσσερεις ημερίδες, από τους συνεργάτες του έργου, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πακέτου εργασίας του έργου στο οποίο συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα και η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα  ανακοινωθούν μόλις οριστικοποιηθούν.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία τροφίμων

 

To ΠΜΣ Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων και το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με την ENERGY PULSE SYSTEMS και την EIT FOOD διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο εξειδίκευσης για τη χρήση του παλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου στη βιομηχανία τροφίμων με μελέτη περίπτωσης τη χρήση του στη βιομηχανία του ελαιόλαδου.

Το σεμινάριο διάρκειας μιάμιση ώρας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για τη φόρμα συμμετοχής παρακαλείστε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών καθώς επίσης και τη σελίδα του ΠΜΣ ΠΕΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους των έργων:

«Improving Water Management and Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVEWATER» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020» στο πλαίσιο του οποίου παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτων το ποταμού Αλιάκμονα και των παραποτάμων του με την χρήση ενός ευέλικτου εργαλείου εκτίμησης ποιότητας υδάτων που ονομάζεται ΥΔΩΡWQI. Πρόκειται για έναν δείκτη πρόκειται για ένα δείκτη ποιότητας υδάτων (WQI) που αναπτύχθηκε το 2017 από το ΕΠΧ-ΕΥΑ και επικαιροποιήθηκε το 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος SAVE WATER.

«Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια για τη χρήση στην παραγωγή: α) Βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής β) Προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου γ) Φυτοπροστατευτικών προϊόντων» με ακρωνύμιο «ΕΝΒΙΟΣ», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Στο ΕΝΒΙΟΣ συμμετέχουν το ΕΠΧ -ΕΥΑ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η Στέργιος Τζιμίκας ΙΚΕ.

Έναρξη υλοποίησης έργου με τίτλο « ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» στο πλαίσιο του οποίου θα διερευνηθεί η παρουσία Αρσενικού στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αλμωπίας προκειμένου να προταθούν εντοπιστούν περιοχές ελεύθερες Αρσενικού. Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να δώσει λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα υδροδότησης του Δήμου Αλμωπίας λόγω τις παρουσίας Αρσενικού στα υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ EOX) 2014-2021 και εθνικούς πόρους.

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου"

 

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για πρώτη χρονιά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο: "Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου" (MSc in Hydrogen Science and Technology).

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 1-10-2022 έως 4-11-2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ www.hydrogen.uowm.gr.

Υπεύθυνος σύνταξης: Βασίλης Ευαγγελόπουλος, Λέκτορας ΤΧΜ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 68125

Email: vevagelopoulos

Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online