Αναβολή Μαθήματος Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι (18-5-2021)

Αγαπητοί φοιτητές, το μάθημα  Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18-5-2021.