Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

Οι ημερομηνίες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος για νέα ανακοίνωση και πληροφορίες.

Από τη Γραμματεία