Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας – Ορκωμοσία στις 21-07-2021

Αγαπητοί φοιτητές,

όσοι έχετε σκοπό να ορκιστείτε στις 21-07-2021, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία (με email).

Από τη Γραμματεία