Παρουσιάστηκε σήμερα, 17/07/2019, το νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σημερινό φωτογραφικό υλικό από τη συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσιάστηκε το νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.