Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό να ενημερωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό