Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Τα προγράμματα και οι οδηγίες για τις εξετάσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι φοιτητές να έχουν συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία σε μία σελίδα.

 

Για τις αλλαγές στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του τρέχοντος και του επόμενου ακαδημαϊκού έτους: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Οδηγίες για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία: Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Οδηγίες προς διδάσκοντες για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως: Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Οδηγίες προς φοιτητές για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως: Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις με φυσική κόλλα: Κανονισμός εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις με φυσική κόλλα

Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εξ αποστάσεως (Έγγραφο για απαραίτητο εξοπλισμό) θα συμπληρώσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και θα την αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος με email στο chemeng@uowm.gr μέχρι τις 24-08-2020. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες) θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή.