Τμήμα Χημικών Μηχανικών: Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2024

Ανακονώνεται το πρόγραμμα παρουσιάσεων και εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στο κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής (διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΕΠ, Κοζάνη, αίθουσα ΑΠ2_2) ή/και μέσω της πλατφόρμας ZOOM, στην αίθουσα

https://zoom.us/my/uowm.chemeng1

00.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2024