Ανακήρυξη υποψηφίων και ορισμός διαχειριστή συστήματος ΖΕΥΣ για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΣ