Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινωνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΤΧΜ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΕΣΩ-ΕΣΠΑ-2021-2022