Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΤΧΜ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2020-2021

Παρακαλούνται οι επιλεχθέντες φοιτητές να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο E-class για να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Πρακτικής Άσκησης