Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ (7ο εξάμηνο)

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ να εισέλθουν στην ηλεκτρονική αίθουσα chemeng 4 (https://zoom.us/my/uowm.chemeng4) την Τρίτη 13.10.2020 και ώρα 10:00 π.μ. για την διεξαγωγή του 1ου μαθήματος.