Ανακοίνωση-Προκήρυξη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

Ανακοίνωση-Προκήρυξη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για εισαγωγή 30 Υποψηφίων Διδακτόρων από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προκήρυξη_ΔΠΣ_2022-2023 fall_L