Αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω απουσίας του διδάσκοντα

Παρακάτω αναφέρονται οι αναπληρώσεις των μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω απουσίας του διδάσκοντα:

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (θεωρία)
Παρασκευή 3/12/2021 ώρα 13:00-15:00, Αίθουσα Α3, Κτίριο ΧΜ, Κοίλα Κοζάνης
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (εργαστήριο)
Δευτέρα 17-1-2021, ώρα 10-12, 12-2, 2-4, 4-6, Εργαστήριο, Κτίριο ΧΜ, Κοίλα Κοζάνης
Βιοχημική Μηχανική
Τρίτη 14-12-2021, ώρα 13:00-14:00, Αίθουσα Α1, Κτίριο ΧΜ, Κοίλα Κοζάνης
Τρίτη 21-12-2021, ώρα 13:00-14:00, Αίθουσα Α1, Κτίριο ΧΜ, Κοίλα Κοζάνης
Παρασκευή 21-1-2021, ώρα 13:00-16:00, Αίθουσα Α1, Κτίριο ΧΜ, Κοίλα Κοζάνης
Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική τάξη (e-Class) των δύο μαθημάτων