Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των υποψηφίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Ανακοινώνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». Η σχετική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (https://uowm.gr/) για την ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους, ήτοι έως τις 9/9/2021, ημέρα Πέμπτη.

(Σημ.: Στην απόφαση αναγράφεται λανθασμένα το Τμήμα Γεωπονίας).

ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ