Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών στις 21-05-2023

Λόγω των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών στις 21 Μαΐου 2023, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αριθμ. 184/17-05-2023 συνεδρίαση, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι:

  • Παρασκευή 19 Μαΐου 2023
  • Δευτέρα 22 Μαΐου 2023