Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2021 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Όσοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιθυμούν να διαγραφούν από το Τμήμα λόγω μετεγγραφής, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς – courier), στη διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος της ανακοίνωσης, τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (https://www.dimosaspropyrgou.gr/media/entypa/ypeythyni_dilosi.pdf) προς το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία θα αναφέρεται ότι “Επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λόγω μετεγγραφής μου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ………”. Η υπεύθυνη δήλωση θα έχει το γνήσιο της υπογραφής σας (από ΚΕΠ). Εναλλακτικά, ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να εκδώσει αυτή την υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr με τους κωδικούς του/της taxisnet και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στο chemeng@uowm.gr.
  2. Την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο). Αν δεν έχουν κάνει αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα το αναφέρουν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Δεν γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Θα πρέπει να αποσταλεί η ίδια η ταυτότητα.

Δεν υπάρχει προθεσμία αποστολής των παραπάνω. Με την παραλαβή τους, η Γραμματεία θα εκδώσει Πιστοποιητικό Διαγραφής, την οποία θα αποστείλει στο φοιτητή/στη φοιτήτρια και στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής.

Τα Τμήμα υποδοχής πιθανόν να ζητήσει κάποια δικαιολογητικά. Αυτά θα αποσταλούν στο Τμήμα υποδοχής (υπάρχουν σχετικές ενημερώσεις από τις Γραμματείες των Τμημάτων).

Για τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων στο νέο Τμήμα (Τμήμα υποδοχής) ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής. Τα μαθήματα που τυχόν περάσει στο Τμήμα μας, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την αναγνώρισή τους από το Τμήμα υποδοχής. Η αναγνώρισή τους εξαρτάται από τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιλαβέρα, τ.κ. 50132 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610-56606