Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων “Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική”

Κάλεσμα συμμετοχής στο 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»

Τα νεοπαγή Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου 2021 το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα «Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον – Χημική Μηχανική» και καλούν όλους τους νέους επιστήμονες (προπτυχιακούς, τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) να παρουσιάσουν πρωτότυπες ερευνητικές/επιστημονικές εργασίες τους που εντάσσονται σε κάποιο από τα τρία βασικά θεματικά πεδία του συμποσίου, ήτοι Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική.

Ο νέος επιστήμονας που υποβάλλει την εργασία (εισηγητής) θα πρέπει να είναι ο κύριος ερευνητής (πρώτο όνομα στη λίστα των συν-συγγραφέων) της εργασίας. Ζητούνται μόνο περιλήψεις εργασιών και όχι πλήρεις εργασίες. Κάθε εισηγητής μπορεί να υποβάλλει έως δύο περιλήψεις εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει και σε όσες εργασίες άλλων εισηγητών επιθυμεί.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες (εισηγητές και απλούς συνέδρους).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του Συνεδρίου

https://www.chemop.gr/