Εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υπότροφων του ελληνικού κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. Φ.152/122122/Α5/29-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στις εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Εγγραφές αλλογενών-αλλοδαπών & ομογενών υποτρόφων