Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επισυνάπτονται:

  • Η Πράξη ορισμού της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
  • Το πρακτικό Ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας
  • Το Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιοτήτων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ) την 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, από τις 15:00 έως τις 21:00 μ.μ.

Οι φοιτητές θα λάβουν μήνμυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιδρυματικό τους λογαριασμό, μέσω του οποίου θα εισέλθουν στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ για την κατάθεση της ψήφου τους.

9ΠΠΔ469Β7Κ-Ψ14
(Π3) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(Π4)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ