Έναρξη αιτήσεων για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2019-2020 για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες . Για την επιλογή των φοιτητριών/ών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΧΜ που φοιτούν στο 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019.