Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας (1ο εξάμηνο) – Εργαστηριακές ομάδες

Οι εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος της Γενικής και Ανόργανης Χημείας (φοιτητές, ημέρες, ώρες) έχουν αναρτηθεί σε αναλυτική ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος.