Εξέταση μαθήματος “Τεχνικό Σχέδιο”

Η τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

(AUTOCAD) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Δ.Μ θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

Παρασκευή 31-01-2020 ώρα 14.30 έως 15.30 π.μ. ( Τμήμα 4-6)

Παρασκευή 31-01-2020 ώρα 15.30 έως 16.30 π.μ. ( Τμήμα 4-6)

Παρασκευή 31-01-2020 ώρα 16.30 έως 17.30 π.μ. ( Τμήμα 6-8)

Παρασκευή 31-01-2020 ώρα 17.30 έως 18.30 π.μ. ( Τμήμα Δευτέρας)

στην αίθουσα Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Δ.Μ. (διεύθυνση Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη, αίθουσα 6)

 

Για το εργαστήριο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ