Φοιτητικός διαγωνισμός CSR Hellas «Νίκος Αναλυτής»

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών η επιστολή και το χρονοδιάγραμμα για τον φοιτητικό διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του CSR Hellas « Νίκος Αναλυτής».

Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Επιστολή
Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Χρονοδιάγραμμα_