Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο Ηλ. Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φιλοξενεί ημερίδα ενημέρωσης για τους φοιτητές/τριες σε σχέση με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”.

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση