Ημερίδα με τίτλο “Ενέργεια – Περιβάλλον – Διαχείριση κρίσεων κατά την ενεργειακή μετάβαση” στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση του Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον», καθηγητή Κωνσταντίνου Τσανακτσίδη, στην ημερίδα με τίτλο “Ενέργεια – περιβάλλον – Διαχείριση κρίσεων κατά την ενεργειακή μετάβαση”, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 9-12-2022 και ώρα 16.00 στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο campus ΖΕΠ Κοζάνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ