Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για ετήσια θητεία από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για ετήσια θητεία από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022.

618-14.12.2021