Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (τροποποίηση 17-10-2020)

(Έγινε τροποποίηση στις 17-10-2020 για προσθήκη εικονικών αιθουσών σε όλα τα μαθήματα , με αλλαγή ώρας στα μαθήματα Βιοχημική Μηχανική – Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων – αλλαγή αιθουσών zoom σε συγκεκριμένα μαθήματα)

Αγαπητοί φοιτητές συνημμένο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους  2020-2021

Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 12-10-2020

Για τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα zoom. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://help.uowm.gr/?page_id=16

Οι  σύνδεσμοι για τις ψηφιακές αίθουσες του τμήματος υπάρχουν στο τέλος του προγράμματος αλλά και παρακάτω:

chemeng1  https://zoom.us/my/uowm.chemeng1
ID 597-866-5098

chemeng2 https://zoom.us/my/uowm.chemeng2
ID 435-779-0199

chemeng3 https://zoom.us/my/uowm.chemeng3
ID 786-981-5778

chemeng4 https://zoom.us/my/uowm.chemeng4
ID 270-806-2636

chemeng5 https://zoom.us/my/uowm.chemeng5
ID 837-647-4451

chemeng6 https://zoom.us/my/uowm.chemeng6
ID 293-717-5208

Τα μαθήματα που θα διεξαχθουν με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του τμήματος στα Κοίλα Κοζάνης

Παρακαλείστε να ελέγχετε συνεχώς τις ανακοιnώσεις καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ-XHM-MHX_2020-2021_17_10