Ωρολόγιο πρόγραμμα Χημικών Μηχανικών χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων των Χημικών Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΤΧΜ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022