Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών εαρινού εξάμηνου 2022-2023, με τις παρακάτω αλλαγές:

Το μάθημα ΕΠΕ01 Σύγχρονες τεχνολογίες Παρακολούθησης συστημάτων από Παρασκευή 15:00-17:00 μεταφέρεται σε Τρίτη 13:00-15:00 στην ΒΠ1_7 (εργαστήριο).

Το μάθημα ΜΠ407 Θερμοδυναμική ΙΙ από Τρίτη 15:00-20:00 μεταφέρεται Τρίτη 14:00-19:00 (μια ώρα πίσω) στην αίθουσα ΒΠ1_10.

Στα μαθήματα που αναφέρεται “Αίθουσα: Κοίλα” η αίθουσα θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το διδάσκοντα / τη διδάσκουσα.

ΤΧΜ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ_final