Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για τις Υποτροφίες Στέγης της ΜΥΦΕΟ 2021-2022

Παράταση Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Ανακοίνωση_2021_2022