Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών

Τη Δευτέρα, 27-09-2021 και ώρα 17:00 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου με χρήση περοβσκιτών” του φοιτητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. Χρήστου Κακτσή, εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.g.chemeng