Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Σε εφαρμογή της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών, σύμφωνα με την οποία οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα γίνονται την τελευταία εβδομάδα κάθε εξεταστικής περιόδου, ανακοινώνεται ότι οι επόμενες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών προγραμματίζονται για την εβδομάδα από 27 Ιουνίου μέχρι 01 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι έτοιμοι για παρουσίαση να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (chemeng@uowm.gr) συμπληρωμένη τη 05.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022.

Διπλωματική Εργασία