Παρουσίαση και εξέταση διπλωματικών εργασιών

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα παρουσίασης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το διάστημα 04-08 Οκτωβρίου 2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ