Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου “Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΓΙΑ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΕΔΑΠΑ_signed