Προ- ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας

Ανακοινώνεται για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων το υπ’ αριθμ. 983/01-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορά σε προ-ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ.

Σας ενημερώνουμε ότι, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το προσεχές διάστημα, κατ’ εκτίμηση τέλος Φεβρουαρίου 2022, οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.

ΙΚΥ Προ-ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες_2022pdf