Προγραμματισμός ορκωμοσίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Με απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι επόμενες ορκωμοσίες αποφοίτων Χημικών Μηχανικών προγραμματίζονται για:

  • Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
  • Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Οι φοιτητές που θέλουν να ορκιστούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (παρουσίαση διπλωματικής εργασίας, αποστολή εργασίας στη Γραμματεία κ.λπ.) μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 και να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση για ορκωμοσία (επισυνάπτεται στη συνέχεια), μέχρι τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΧΜ

Στην παρακάτω απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν οι οδηγίες για την έκδοση των παπύρων.

ΠΑΠΥΡΟΙ ΠΕ