Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ