Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πράσινων μεθοδολογιών ανάκτησης πολυφαινολικών αντιοξειδωτικών από υποπροϊόντα (πίτουρα) επεξεργασίας σίτου (Development and appraisal of green methodologies for the recovery of polyphenolic antioxidants from wheat processing by-products (bran)»

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 730/01-02-2022 προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πράσινων μεθοδολογιών ανάκτησης πολυφαινολικών αντιοξειδωτικών από υποπροϊόντα (πίτουρα) επεξεργασίας σίτου (Development and appraisal of green methodologies for the recovery of polyphenolic antioxidants from wheat processing by-products (bran)».

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ